Solicitarea informațiilor de interes public

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001: Teodorescu Simona

Program de furnizare a informațiilor de interes public – Relații cu publicul


Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

Cerere tip – Liber acces la informatii


Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative

Reclamatie administrativa – depasire termen legal

Reclamatie administrativa – raspuns negativ


Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

Raport evaluare Legea 544/2001 in anul 2022

Raport evaluare Legea 544/2001 in anul 2019

Raport evaluare Legea 544/2001 in anul 2018

Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544/2001 in cursul anului 2017

Sari la conținut