Situația plăților (execuția bugetară)

Trimestrul I 2020
Active datorii
Bilant
Cheltuieli dezvoltare
Cheltuieli functionare
Cheltuieli total
Disponibilitati
Flux disponibilitati
Flux trezorerie
Indicatorii
Patrimonial
Plati restante
Sinteza plati restante
Venituri dezvoltare
Venituri functionare
Venituri total


Trimestrul IV 2019
Active datorii
Anexa 19
Anexa 27
Anexa 34
Anexa 35A 1
Anexa 35A 2
Anexa 35B 1
Anexa 35B 2
Bilant
Cheltuieli total
Disponibil
Disponibil 2
Flux
Indicatori
Patrimonialul
Plati restante
Venituri excedentare
Venituri total

Trimestrul II 2019
Active datorii
Bilant
Buget general
Cheltuieli dezvoltare
Cheltuieli functionare
Cheltuieli total
Disponibil special
Flux 3
Indicatori
Patrimonialul
Situatia fluxurilor trezorerie
Venituri dezvoltare
Venituri functionare
Venituri total

Trimestrul I 2019
Active
Bilant
Buget general
Cheltuieli dezvoltare
Cheltuieli total
Chltuieli functionare
Disponibilitati
Flux 2
Flux trezorerie
Patrimonial
Plati restante
Venituri dezvoltare
Venituri functionare
Venituri total


Trimestrul IV 2018
Active datorii
Active nete
Anexa venituri
Anexa
Anexa 2
Anexa 35A partea 1
Anexa 35A partea 2
Anexa 35B partea 1
Anexa 35B partea 2
Bilant
Cheltuieli dezvoltare
Cheltuieli funct
Cheltuieli total
Disponibilitati
Flux 2
Indicatori
Plati restante
Venituri dezvoltare
Venituri functionare
Venituri total

Trimestrul III 2018
Active datorii
Bilant
Cheltuieli dezvoltare
Cheltuieli functionare
Cheltuieli total
Contul de rezultat patrimonial
Disponibil dest speciala
Disponibilitati
Flux trezorerie
Indicatori
Plati restante
Protectia copilului
Venituri dezvoltare
Venituri functionare
Venituri total

Trimestrul II 2018
Active datorii
Bilant
Chelt total
Cheltuieli dezvoltare
Cheltuieli functionare
Disponibilitati
Disponibilitati 2
Fluxuri trezorerie
Plati
Plati 2
Protectia copilului
Venituri dezvoltare
Venituri functionare
Venituri total

Trimestrul I 2018
Active datorii
Bilant
Cheltuieli dezvoltare
Cheltuieli functionare
Cheltuieli total
Flux 3
Fluxuri trezorerie
Indicatori buget
Protectia copilului
Venituri dezvoltare
Venituri functionare
Venituri total


Trimestrul IV 2017
Active amortizabile
Active amortizabile 2
Active neamortizabile
Active neamortizabile 2
Active si datorii
Anexa 22
Bilant
Cheltuieli dezvoltare
Cheltuieli functionare
Chltuieli total
Fluxuri trezorerie
Fluxuri trezorerie 3
Indicatori bilantieri
Mijloace cu dest. speciala
Modificare active
Patrimoniu
Plati restante 1
Plati restante 2
Ptotectia copil
Venituri dezvoltare
Venituri functionare
Venituri total

Trimestrul II 2017
Active datorii
Bilant
Cheltuieli dezvoltare
Cheltuieli functionare
Cheltuieli totale
Flux 3
Flux 4
Indicatori executie buget
Mijloace cu dest. speciala
Patrimonial
Plati restante 1
Plati restante 2
Venituri functionare
Venituri totale

Trimestrul I 2017
Activedatorii
Anexa 30b
Bilant
Buget cheltuieli
Buget venituri
Dezvoltare cheltuieli
Dezvoltare venituri
Disponibil
Functionare cheltieli
Functionare venituri
Indicatori 31 martie 2017
Patrimonial
Plati restante 1
Plati restante 2
Protectie copil

Sari la conținut