Comisii de specialitate

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert

II. Comisia pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor

III. Comisia pentru invatamant, culte, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement

Sari la conținut